Porządnie sprawdzamy każdy temat.

Edytorzy

Anuluj
Artykuł na podstawie 46 źródeł. Ulepszony 5 razy dzięki Waszym podpowiedziom.

Zbieramy dla Was wiedzę korzystając z rzetelnych źródeł i badań. Nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich informacji, dlatego liczymy na Waszą pomoc.

Dzięki Waszym podpowiedziom artykuły Mózgów są ulepszane i aktualizowane, podobnie jak artykuły Wikipedii.

Najbardziej pomocne Mózgi

 • pomógł 63 razy
  cerris
 • pomógł 32 razy
  gorgiasz
 • pomógł 11 razy
  Agnieszka
 • pomógł 10 razy
  Rol
 • pomógł 3 razy
  anonimowy Mózg
 • pomógł 2 razy
  ToPP
 • pomógł 2 razy
  Michał Klu
 • pomógł 1 razy
  ama
 • pomógł 1 razy
  Jan Kowalski
 • +4

Pomagaj ulepszać artykuły dodając swoje podpowiedzi!

Jakim mydłem najlepiej myć ręce?

ostatnio ulepszony 13 kwietnia 2017, 22.30

Pokaż zmiany
W skrócie
Podpowiedz coś

Najlepiej myć ręce mydłem w płynie z jednorazowych opakowań, ponieważ w mydle w płynie znajdującym się w pojemnikach do wielokrotnego uzupełniania mogą znajdować się bakterie. Badania pokazują, że na kostce mydła częściej można znaleźć droboustroje niż w mydle płynnym.

W szczegółach
Podpowiedz coś

Najlepiej myć ręce mydłem w płynie z jednorazowych opakowań

Podpowiedz coś

Na mydle w kostce - częściej niż w mydle płynnym - mogą się znajdować drobnoustroje.

Podpowiedz coś

Badanie mydeł w płynie pokazało, że mają one pH w większości odpowiadające pH skóry, również po rozcieńczeniu. Natomiast w przypadku mydeł w kostce badania dają niejednoznaczne wyniki co do zmiany pH skóry. Jakkolwiek, nawet w przypadku zmiany pH skóry w wyniku mycia mydłem w kostce obserwuje się, że liczba bakterii na skórze jest taka sama, jak w przypadku stosowania środka  myjącego o pH 5,5.

Podpowiedz coś

W mydle w płynie umieszczonym w pojemniku do wielokrotnego uzupełniania mogą znajdować się i namnażać bakterie. W badaniu przeprowadzonym w USA sprawdzono 541 znajdujących się w miejscach publicznych pojemników  do ponownego uzupełnienia - w 24,8% z nich stwierdzono ilość bakterii większą niż 106 CFU/mL.

Podpowiedz coś

Warto wiedzieć, że woda i mydło nie zabijają zarazków, tylko pomagają usunąć je z rąk. Mycie rąk wodą z mydłem jest skuteczniejsze (usuwa więcej bakterii) niż mycie rąk samą wodą. Choć dalece niedoskonałe - mycie rąk tylko wodą jest nadal lepsze niż nieumycie ich w ogóle.

Podpowiedz coś

Jeśli w mydle w płynie znajdują się bakterie, to po umyciu rąk takim mydłem na dłoniach może znajdować się więcej bakterii niż przed myciem.

Podpowiedz coś

Jedno badanie pokazuje, że mycie rąk zakażonym mydłem w kostce nie powoduje przenoszenia bakterii z mydła na dłonie.

Podpowiedz coś

Lepiej unikać mydeł antybakteryjnych

dyskusje

Nie ma różnicy między zwykłym mydłem a mydłem antybakteryjnym, jeśli chodzi o skuteczność usuwania bakterii w normalnym użyciu, czyli krótkim, najwyżej kilkuminutowym, myciu rąk. Aby zauważyć korzyść ze stosowania mydła antybakteryjnego w porównaniu do zwykłego mydła, to należałoby nim myć dłonie przez 9 godzin.

Podpowiedz coś

Używanie mydeł z triklosanem (przeciwbakteryjnych) może powodować uodpornienie się bakterii na tę substancję.

Podpowiedz coś

Używanie środków antybakteryjnych, w tym produktów do czyszczenia domu, może powodować wzrost przypadków alergii.

Podpowiedz coś

Mydła mogą zawierać różne substancje dodatkowe, ale raczej nie należy się ich obawiać

Podpowiedz coś

Triclosan jest uznawany za substancję nietoksyczną. W bardzo sporadycznych przypadkach może powodować podrażnienia.

Maksymalna zawartość triclosanu w mydle zgodnie z przepisami UE może wynosić 0,3%. Przez skórę wchłania się 3-14%. Przez drogi oddechowe wchłanianie jest prawdopodobnie większe.

Triclosan jest uznawany za substancję nietoksyczną. Nie wpływa on negatywnie na DNA. Ponadto w ilości, w jakiej występuje w kosmetykach, u większości ludzi nie powoduje podrażnień. Jakkolwiek w bardzo sporadycznych przypadkach może powodować podrażnienia.

Badania na szczurach pokazują, że triclosan może negatywnie oddziaływać na system hormonalny, ale szczury są dużo bardziej wrażliwe niż ludzie. Badania na innych ssakach nie wskazują, by triclosan miał w tym względzie negatywne działanie. Ponadto dawki użyte w badaniach są dużo większe niż te, na jakie narażeni są ludzie podczas codziennego stosowania kosmetyków.  Na tej podstawie uznaje się, że triclosan prawdopodobnie nie ma negatywnego wpływu na układ hormonalny ludzi.

Dodatkowo triclosan może powodować uodpornienie się drobnoustrojów.

Podpowiedz coś

Triclocarban w produktach spłukiwanych z ciała jest bezpieczny dla zdrowia. Jakkolwiek może minimalnie podrażniać skórę.

W przypadku mydła przez skórę wchłania się około 0,39% triclocarbanu. Zgodnie z opinią Naukowego Komitetu Produktów Konsumenckich triclocarban w produktach spłukiwanych z ciała jest bezpieczny dla zdrowia.

Badania na ludziach pokazują, że triclocarban może mieć minimalny efekt drażniący na skórębardzo rzadko może wywoływać uczulenie.

Z kolei badania na zwierzętach pokazują, że triclocarban nie powoduje podrażnienia skóry ani nie jest drażniący dla oczu.

Podpowiedz coś

SLS (sodium dodecyl sulfate) i SLES (sodium laureth sulfate) są ogólnie bezpieczne dla zdrowia. SLS nie jest kancerogennytoksyczny ani nie powoduje wypadania włosów.  SLS przy długotrwałej ekspozycji może wywoływać reakcje alergiczne. Natomiast SLES wprawdzie jest drażniący dla skóry, ale w kosmetykach raczej nie powoduje podrażnień, bo efekt ten jest łagodzony przez inne substancje.

Podpowiedz coś

Parabeny (etyloparaben, butyloparaben, metyloparaben, propyloparaben) są bezpieczne dla zdrowia, chociaż u niektórych osób mogą powodować kontaktową reakcję alergiczną.

Stężenie pojedynczego parabenu w kosmetyku nie może być większe niż 0,4%, a jeśli występuje więcej niż jeden paraben, stężenie nie może być większe niż 0,8%. Zwykle stężenia są nie większe niż 0,3%. Parabeny wchłaniają się przez skórę maksymalnie w 3,7%. Ponadto nie kumulują się w organizmie.

Parabeny mogą u niektórych osób powodować kontaktową reakcję alergiczną.

W badaniach na zwierzętach parabeny nie wykazują działania toksycznego, rakotwórczego, nie wywołują wad płodu ani nie uszkadzają DNA.

Parabeny są metabolizowane do PHBA (kwasu p-hydroksybenzoesowego), który jest uznawany za bezpieczny dla człowieka. Chociaż niektóre badania pokazują, że w minimalnym stopniu może działać jak estrogen. W zależności od rodzaju parabeny oddziałują na receptory estrogenu od 1000 do 1 000 000 słabiej niż naturalne hormony, to znaczy, że parabeny naśladują zachowanie ludzkich hormonów, ale w stopniu nieistotnym dla organizmu.

Podpowiedz coś

Sodium tallowate uznawany jest za bezpieczny składnik, ale ponieważ to  łój zwierzęcy, niektóre osoby mogą chcieć świadomie zrezygnować z zawierających go produktów.

Podpowiedz coś

Parafina (związek ropopochodny) stosowana w przemyśle kosmetycznym jest bardzo oczyszczona i nietoksyczna. Można spotkać się z opinią, że parafina zatyka pory i wnika głęboko w skórę, ale nie jest to prawda.

Podpowiedz coś

Substancje zapachowe, zarówno syntetyczne jak i naturalne, mogą powodować alergię kontaktową. Zapachy o najbardziej alergizujących właściwościach muszą być wymienione w składzie produktu. W Europie uczulenie na zapachy w kosmetykach dotyczy 1-3% ludzi.

Podpowiedz coś

Nie znaleźliśmy danych o tym, czy i jak powszechna jest alergia na barwniki znajdujące się w kosmetykach zmywalnych, takich jak mydło. Badania dotyczące szkodliwości barwników dotyczą głównie farb do włosów i kosmetyków do makijażu. Ponadto można spotkać się z opinią, że barwniki syntetyczne mogą uczulać, a naturalne nie. Nie znaleźliśmy jednak danych, które by to potwierdziły lub zaprzeczyły temu.

Barwniki na produktach kosmetycznych oznaczone są numerem poprzedzonym "Cl". Przykładowo często dodawany do produktów biały barwnik - dwutlenek tytanu - ma oznaczenie Cl 77891 (należy do kategorii pigmentów nieorganicznych). Barwniki naturalne oznaczone są liczbami z zakresu 75000 - 76999.

bazie barwników można sprawdzić jaki barwnik kryje się pod danym numerem.

Podpowiedz coś

Glikol propylenowy (propylene glycol) jest substancją bezpieczną, ale u niektórych osób może powodować reakcje alergiczne.

Czy wiesz, że możesz mieć wpływ na zawartość tego artykułu?

Jesteśmy otwarci na nowe wskazówki i źródła. Będziemy na bieżąco uwzględniać Twoje podpowiedzi!

Nie teraz

Mózgi popierają podawane informacje źródłami - najczęściej badaniami i rzetelnymi artykułami naukowymi.

Informacje, do których dowiązane są źródła podkreślone są na żółto. Pełna lista źródeł znajduje się też na dole artykułu.

Pomóż nam udoskonalić artykuł dodając podpowiedzi do poszczególnych jego fragmentów.

Możesz śmiało wytykać nam błędy, wskazywać wartościowe źródła wiedzy i zadawać pytania!

Jak pomocny był dla Ciebie ten artykuł?

Czy jest coś, w czym moglibyśmy się poprawić?

Wyślij opinię Nie teraz

Dziękujemy za Twoją opinię!

Ocena: 4.63 (19 ocen)

Źródła, które przeanalizowały Mózgi (łącznie 46)

Zobacz wszystkie