Porządnie sprawdzamy każdy temat.

Edytorzy

Anuluj
Artykuł na podstawie 49 źródeł. Ulepszony 82 razy dzięki Waszym podpowiedziom.

Zbieramy dla Was wiedzę korzystając z rzetelnych źródeł i badań. Nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich informacji, dlatego liczymy na Waszą pomoc.

Dzięki Waszym podpowiedziom artykuły Mózgów są ulepszane i aktualizowane, podobnie jak artykuły Wikipedii.

Najbardziej pomocne Mózgi

 • pomógł 63 razy
  cerris
 • pomógł 32 razy
  gorgiasz
 • pomógł 11 razy
  Agnieszka
 • pomógł 10 razy
  Rol
 • pomógł 3 razy
  anonimowy Mózg
 • pomógł 2 razy
  ToPP
 • pomógł 2 razy
  Michał Klu
 • pomógł 1 razy
  ama
 • pomógł 1 razy
  Jan Kowalski
 • +4

Pomagaj ulepszać artykuły dodając swoje podpowiedzi!

Czy inwazyjne badania prenatalne są bezpieczne?

ostatnio ulepszony 22 kwietnia 2017, 15.25

Pokaż zmiany
W skrócie
1 dyskusje

Badania prenatalne dzielimy na nieinwazyjne (np. powszechnie stosowane USG) oraz inwazyjne.

Niektóre z inwazyjnych badań prenatalnych nie są całkowicie bezpieczne i niosą pewne ryzyko dla płodu – w zależności od typu badania ryzyko poronienia wzrasta od 0,5 do 5%, mogą wystąpić też inne skutki uboczne, np. uszkodzenie łożyska czy infekcje wewnątrzmaciczne.

Należy jednak pamiętać, że ryzyko związane z powikłaniami po inwazyjnym badaniu prenatalnym jest niższe niż ryzyko wystąpienia chorób lub poronienia samoistnego.

Warto podkreślić, że zabiegi nieinwazyjne, które pozwalają wstępnie oszacować ryzyko wystąpienia defektów rozwojowych płodu, nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia.  Badania bardziej szczegółowe (inwazyjne), wykonuje się dopiero gdy wyniki badań nieinwazyjnych wskazują na wystąpienie wad u dziecka. 

Przyjmuje się, że im wcześniej wykonywane badanie prenatalne, tym większe ryzyko powikłań.

W szczegółach
Podpowiedz coś

Badania nieinwazyjne (skriningowe)

Tzw. badania przesiewowe, które pozwalają oszacować prawdopodobieństwo występowania popularnych defektów rozwojowych. Ich pozytywny wynik nie daje jednak pewności, że takie wady rozwojowe rzeczywiście występują.

Są bezpieczne dla dziecka i matki z wyjątkiem dopplerowskiego badania USG.

Podpowiedz coś

Badania skriningowe mogą dawać fałszywie pozytywne rezultaty lub odwrotnie - fałszywie negatywne, dlatego nie powinny być podstawą do przerwania ciąży.

Podpowiedz coś

Wykonywane są jako pierwsze. Dopiero gdy zachodzi podejrzenie jakichś nieprawidłowości, wykonuje się badania inwazyjne.

Podpowiedz coś

Nie wymagają żadnej ingerencji w organizm płodu ani w jego otoczenie. Są bezpieczne dla matki i dziecka.

Podpowiedz coś

Najbardziej popularne badania nieinwazyjne to badania krwi obwodowej oraz badanie USG.

Podpowiedz coś
Podpowiedz coś

Badania inwazyjne 

Wykonywane są w sytuacji, gdy wyniki badań skriningowych wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia wad rozwojowych, a także gdy kobieta miała już komplikacje zdrowotne w czasie ciąży lub gdy ukończyła 35 lat.

Ryzyko poważnych powikłań, w tym poronienia, wynosi zazwyczaj 1-2%.

Należy wspomnieć, że ryzyko badań inwazyjnych jest zdecydowanie mniejsze niż ryzyko poronienia samoistnego, które dla kobiety w wieku 25 lat wynosi 9-10%.

Podpowiedz coś

Polegają na pobraniu płynu owodniowego lub tkanki genetycznej płodu w trybie zabiegowym. Ryzyko wystąpienia powikłań wynosi zazwyczaj 1-2%.

Podpowiedz coś

Zalecane są kobietom po 35 roku życia, które są w ciąży po raz pierwszy albo nie rodziły w okresie od 2 do 5 lat.

Podpowiedz coś

Pozostałe wskazania do przeprowadzenia badań to m.in. choroby genetyczne w rodzinie   jednego z rodziców,  wcześniejsze narodziny dziecka z wadą genetyczną lub chorobą serca, a także urodzenie wcześniaka, ciąża mnoga, wcześniejsze poronienie lub występowanie u kobiety chorób takich jak cukrzyca, astma, nadciśnienie, epilepsja czy chorób autoimmunologicznych.

Podpowiedz coś

Badania prenatalne pozwalają na wykrycie wad genetycznych płodu oraz wad różnych narządów.

W przypadku tych ostatnich, wczesne ich wykrycie pozwala rozpocząć leczenie dziecka, gdy jest ono jeszcze w łonie matki (np. leczenie wad serca, przepukliny).

Podpowiedz coś

Amniopunkcja (amniocenteza)

Najpopularniejsze inwazyjne badanie prenatalne, wykonywane od 14 do 20 tygodnia ciąży. Jednocześnie jest to badanie o najmniejszym ryzyku powikłań.

Podpowiedz coś

Ryzyko poronienia związane z samym badaniem wynosi od 0,5 do 1%.

Jedno z badań, w którym porównywano ryzyko poronienia przed 24 tygodniem ciąży w grupie kobiet, u których wykonano amniopunkcji z grupą tych, u których nie wykonano badań prenatalnych, pokazało, że amniopunkcja zwiększa ryzyko poronienia o, zaledwie 0,06 punktu procentowego.

Amniopunkcja wykonywana przed drugim trymestrem obarczona jest o 30% większym ryzykiem wystąpienia poronienia niż amniopunkcja wykonana w drugim trymestrze.

Amniopunkcja wykonywana w drugim trymestrze jest bezpieczniejsza od biopsji kosmówki wykonywanej metodą przez szyjkę macicy.

Podpowiedz coś

Najistotniejsze zagrożenia to uszkodzenie łożyska lub pępowiny podczas badania, nakłucie narządów płodu, infekcja wewnątrzmaciczna, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, przedwczesny poród, niewydolność oddechowa, deformacja stóp, zapalenie błon płodowych.

Wczesna amniopunkcja wiąże się z większym ryzykiem (1,3%) wystąpienia u dziecka stopy szpotawej w porównaniu z amniopunkcją wykonaną w drugim trymestrze (0,09%).

Podpowiedz coś

Przeprowadzanie zabiegu wcześniej, tj. w 11-13 tygodniu, zwiększa ryzyko uszkodzenia płodu i wystąpienia licznych problemów w czasie ciąży.

Jeśli wymagana jest wcześniejsza diagnoza, to lepszym wyborem, o ile jest taka możliwość, będzie biopsja kosmówki wykonana metodą przez powłoki brzuszne niż wczesna amniopunkcja.

Podpowiedz coś

Biopsja kosmówki (CVS)

Wykonywana jest do 15 tygodnia ciąży, najczęściej między 10 a 12 tygodniem. Badanie polega na pobraniu tkanek z zewnętrznej błony płodowej (kosmówki) do badania cytogenetycznego. Badanie może być wykonane metodą przez powłoki brzuszne lub przez szyjkę macicy. Biopsja kosmówki jest bardziej niebezpieczna niż amniopunkcja.

Podpowiedz coś

Ryzyko poronienia związane z samym badaniem wynosi 0,5 - 2%.

Wyniki niektórych badań wskazują, że biopsja kosmówki wykonywana metodą przez szyjkę macicy niesie ze sobą dwukrotnie większe ryzyko poronienia, niż biopsja kosmówki wykonywana metodą przez powłoki brzuszne. Nie potrwierdzają tego jednak wyniki badań, w których bezpośrednio porównano ryzyko związane z każdą z metod. Obie metody uznaje się pod tym względem za obarczone podobnym ryzykiem.

Niestety, dane dotyczące ryzyka poronienia na skutek biopsji kosmówki nie są jednoznaczne. Biopsja kosmówki uchodzi za metodę bardziej niebezpieczną niż amniopunkcja, ale wyniki niektórych badań porównawczych pokazują, że to biopsja kosmówki jest bezpieczniejsza, lub brak pod tym względem istotnych różnic między tymi badaniami (w przypadku biopsji kosmówki przeprowadzanej metodą brzuszną). Rozbieżności w wynikach badań mogą wynikać z różnego stopnia umiejętności osób przeprowadzających badania.

W świetle dostępnych badań, ryzyko poronienia w wyniku biopsji kosmówki jest o ponad 40% większe niż ryzyko związane z amniopunkcją wykonywaną w połowie drugiego trymestru.

Podpowiedz coś

Najczęstsze komplikacje spowodowane badaniem to infekcje bakteryjne, np. zapalenie błon płodowych (ryzyko wynosi 0,1%), wyciek płynu owodniowego, który może doprowadzić do małowodzia, a w konsekwencji do deformacji lub obumarcia płodu, immunizacja czynnikiem Rh oraz defekty poprzeczne kończyn (ryzyko od 0,03 do 0,1%).

Podpowiedz coś

W przypadku 1% procedur nie udaje się pobrać wystarczającej ilości materiału i trzeba badania powtórzyć lub poczekać kilka tygodni i wykonać amniopunkcję.

Podpowiedz coś

Badanie CVS pozwala wykryć takie wady jak zanik mięśni, choroby genetyczne spowodowane mutacjami chromosomalnymi czy niedokrwistość sierpowatą.

Podpowiedz coś

W przypadku ortodoksyjnych Żydów, którzy mogą dokonywać aborcji do 40. dnia po zapłodnieniu, biopsję kosmówki wykonuje się już nawet w 7-8 tygodniu ciąży.

Podpowiedz coś

Fetoskopia 

Zabieg wykonywany w przypadkach takich zaburzeń płodu, które można leczyć w czasie ciąży. Procedura wykonywana jest między 18 a 20 tygodniem i polega na biopsji tkanek płoduJest to inwazyjne badanie prenatalne obciążone największym ryzykiem poronienia. Fetoskopia jest rzadko wykonywana w Polsce.

Podpowiedz coś

Ryzyko poronienia związane z samym badaniem szacuje się na 3-5%.

Podpowiedz coś

Badanie przeprowadzane jest w wyjątkowych sytuacjach. Pozwala na wykonanie zdjęć płodu oraz pobranie próbek tkanek i płynów.

Podpowiedz coś

Pozostałe możliwe skutki uboczne badania to wyciekanie płynu owodniowego (4%) oraz przedwczesny poród, wywołany przedwczesnym pęknięciem błon płodowch (6-10%).

Podpowiedz coś

Kordocenteza 

Badaniem polegające na nakłuciu i pobraniu próbki krwi ze sznura pępowinowego. Kordocenteza to najtrudniejsze do wykonania badanie prenatalne, dlatego wykonuje się je tylko w szczególnych przypadkach zaburzeń płodu, gdy stwierdzono wcześniej wady rozwojowe przy jednoczesnym małowodziu​ lub bezwodziu.

Podpowiedz coś

Ryzyko poronienia związane z samym badaniem wynosi 1-2,5%, dla badań wykonywanych po 19 tygodniu ciąży.

Ryzyko poronienia na skutek zabiegu kordocentezy przed 19 tygodniem ciąży wynosi około 5%.

W przypadku zaburzeń rozwojowych płodu ryzyko poronienia na skutek kordocentezy może dochodzić nawet do 25% (gdy występuje obrzęku płodu).

Podpowiedz coś

Pozostałe możliwe skutki uboczne badania to przedwczesny poród (ryzyko na poziomie 6-12%) oraz niska waga urodzeniowa dziecka (10-13%), ryzyko krwawienia lub krwotoku z miejsca nakłucia (13-31%), przejściowa (do 5 minut) bradykardia (5-10%).

Krwawienie z miejsca nakłucia ustępuje samoistnie.

Czy wiesz, że możesz mieć wpływ na zawartość tego artykułu?

Jesteśmy otwarci na nowe wskazówki i źródła. Będziemy na bieżąco uwzględniać Twoje podpowiedzi!

Nie teraz

Mózgi popierają podawane informacje źródłami - najczęściej badaniami i rzetelnymi artykułami naukowymi.

Informacje, do których dowiązane są źródła podkreślone są na żółto. Pełna lista źródeł znajduje się też na dole artykułu.

Pomóż nam udoskonalić artykuł dodając podpowiedzi do poszczególnych jego fragmentów.

Możesz śmiało wytykać nam błędy, wskazywać wartościowe źródła wiedzy i zadawać pytania!

Jak pomocny był dla Ciebie ten artykuł?

Czy jest coś, w czym moglibyśmy się poprawić?

Wyślij opinię Nie teraz

Dziękujemy za Twoją opinię!

Ocena: 4.47 (17 ocen)

Źródła, które przeanalizowały Mózgi (łącznie 49)

Zobacz wszystkie