Porządnie sprawdzamy każdy temat.

Edytorzy

Anuluj
Artykuł na podstawie 34 źródeł. Ulepszony 4 razy dzięki Waszym podpowiedziom.

Zbieramy dla Was wiedzę korzystając z rzetelnych źródeł i badań. Nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich informacji, dlatego liczymy na Waszą pomoc.

Dzięki Waszym podpowiedziom artykuły Mózgów są ulepszane i aktualizowane, podobnie jak artykuły Wikipedii.

Najbardziej pomocne Mózgi

 • pomógł 63 razy
  cerris
 • pomógł 32 razy
  gorgiasz
 • pomógł 11 razy
  Agnieszka
 • pomógł 10 razy
  Rol
 • pomógł 3 razy
  anonimowy Mózg
 • pomógł 2 razy
  ToPP
 • pomógł 2 razy
  Michał Klu
 • pomógł 1 razy
  ama
 • pomógł 1 razy
  Jan Kowalski
 • +4

Pomagaj ulepszać artykuły dodając swoje podpowiedzi!

Czy nadajniki GSM umieszczane na dachach budynków są bezpieczne?

ostatnio ulepszony 24 kwietnia 2017, 0.06

Pokaż zmiany
W skrócie
Podpowiedz coś

Nadajniki GSM montowane na dachach domów i bloków są bezpieczne dla zdrowia - ma to związek ze specyfiką anten, które są na nich montowane - pod anteną (w płaszczyźnie pionowej) jest niskie promieniowanie (podobnie jak pod latarnią morską jest ciemno).

Bezpieczne są także osoby, które mieszkają w pobliżu takiego nadajnika (np. naprzeciwko) - wysyłany sygnał znacząco zmniejsza się z każdym metrem. Już w odległości kilkudziesięciu metrów osiąga często wartość wielokrotnie niższą niż promieniowanie telefonu komórkowego podczas rozmowy.

W szczegółach
Podpowiedz coś
Podpowiedz coś

Nadajniki emitują promieniowanie w postaci wiązki o stosunkowo niewielkim kącie (w płaszczyźnie pionowej) - a więc pod nadajnikiem i w jego najbliższym otoczeniu nie stanowi ono żadnego zagrożenia. Zasada działania jest podobna do sposobu oświetlania przez latarnię morską.

 • Umieszczone na budynku anteny skierowane są na obszar w jego otoczeniu, a nie na jego dach. Przykładowe pomiary natężenia pola w takim budynku pokazują, że wynosi ono około 0,2 V/m i jest 35 razy mniejsze od polskiej normy.
 • W przypadku anten zamontowanych na wysokości od 15 do 50 metrów, tzw. snop promieniowania dociera
  do ziemi najczęściej w odległości od 50 do 300 metrów od masztu
  lub budynku, na którym się znajdują.
 • Stacje telefonii komórkowej wykorzystują do przesyłania sygnału anteny sektorowe, które działają podobnie do latarni morskiej - najmocniejsze światło/największe promieniowanie mamy w miejscu, gdzie światło/główna wiązka promieniowania pada na ziemię, zaś później już tylko maleje.
  Cechą takiej anteny jest szeroki kąt (45-180 stopni) wiązki głównej promieniowania (kąt połowy mocy) w płaszczyźnie poziomej, dla którego natężenie pola jest najsilniejsze oraz bardzo wąski kąt (4-10 stopni) wiązki w płaszczyźnie pionowej.
  Takie anteny montowane są na masztach, wieżach kościelnych czy dachach wysokich budynków.  Zazwyczaj montowane są pod lekkim kątem, by główna wiązka promieniowania docierała do ziemi w pewnej odległości od masztu (200-300 metrów). Ze względu na wąski kąt głównej wiązki promieniowania w płaszczyźnie pionowej, moc promieniowania na poziomie gruntu pod takim masztem jest niska.
Podpowiedz coś

Teoretycznie większe zagrożenie związane z emisją fal z nadajnika dotyczy budynków i miejsc, na które pada wiązka sygnału.
Jednak sygnał nadajnika znacząco słabnie z każdym metrem (przykładowo w odległości 40 metrów od nadajnika GSM900 o mocy 80 watów, a sile sygnału 15-17dB promieniowanie będzie wynosić zaledwie 0,13 W/m2 - czyli 15 razy mniej niż telefonu komórkowego podczas rozmowy).

 • Promieniowanie głównego snopa maleje wraz z oddalaniem się od nadajnika (im dalej znajdujemy się od nadajnika tym promieniowanie będzie mniejsze).
  Pomiary głównego snopa promieniowania anteny telefonii GSM900 (zasilanej mocą 80 watów, o sile sygnału 15-17 dB) pokazują, że gęstość mocy pola elektromagnetycznego w odległości:
  -   1 metra wynosi 201 W/m2;
  -  5 metrów – 8 W/m2;
  -  10 metrów – 2 W/m2;
  -  20 m – 0,5 W/m2,
  -  40 m – 0,13 W/m2.
  (w przypadku anteny standardu GSM1800, wartości gęstości mocy pola są zbliżone).
 • Promieniowanie z  telefonu komórkowego podczas rozmowy wynosi 2 W/m2 .
 •  Zgodnie z normami maksymalna moc stacji nie może przekraczać 320 W. W praktyce moc doprowadzana do jednej anteny nie przekracza 20-25 W.
 •  W otoczeniu typowych stacji bazowych pola elektromagnetyczne o wartościach granicznych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od tych anten i na wysokości ich zainstalowania. W praktyce, w miastach, pola o wartościach granicznych występują nie dalej niż 25-45 metrów od anten na wysokości ich zainstalowania.
Podpowiedz coś

Wszystkie nadajniki/stacje bazowe (BTS - Base Transceiver Station) umieszczane na budynkach maja taki sam sposób emisji sygnału i różnią się jedynie mocą.

 • Ze względu na moc i zasięg sygnału, można wyróżnić dwa główne typy nadajników telefonii komórkowej – duże stacje bazowe z antenami umieszczonymi na maszcie, dzwonnicy (Normal BTS) lub na dachu wysokiego budynku oraz małe nadajniki, wieszane na ścianach budynków (Micro BTS - mikrokomórki), albo w pomieszczeniach (Pico BTS -pikokomórki), gdzie sygnał z dużego nadajnika nie dociera. 
 • Małe nadajniki zamieszczane są na wysokości od 2,5 do 10 m, a ich moc nie przekracza 2 watów.
 • Pomiary głównego snopa promieniowania na wysokości 1,5 metra pokazują, że średnia gęstość mocy pola nie przekracza 12 mW/m2, a gęstość mocy pola emitowanego przez 95% tego typu nadajników nie przekracza 50 mW/m2. Jest to promieniowanie ponad 1600 razy mniejsze od promieniowania emitowanego przez telefon komórkowy w czasie rozmowy.
Podpowiedz coś

Badania dotyczące zdrowia osób mieszkających w pobliżu nadajników potwierdzają, że nie mają  one wpływu na zwiększone ryzyko nowotworów, chorób przewlekłych oraz ogólnego złego samopoczucia.

Przeprowadzone do tej pory badania nie wykazują związku między ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez stację bazową telefonii komórkowej, a jakimikolwiek przewlekłymi chorobami.

Duże badanie ekologiczne, przeprowadzone w miastach w Bawarii, w którym analizowano ponad 177 tysięcy przypadków raka, nie wykazało, aby życie w pobliżu stacji bazowej zwiększało ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek nowotworu.

W wielu badaniach odnotowuje się niespecyficzne dolegliwości chorobowe wśród osób mieszkających w pobliżu nadajników, ale dokładne analizy pokazują, że deklarowanie takich dolegliwości nie jest skorelowane z mocą promieniowania.

 • Wymieniane dolegliwości to np. bóle głowy, kłopoty z koncentracją czy zawroty głowy, kłopoty ze snem.
 • Są to jednak zazwyczaj dane deklarowane, skorelowane z odległością od stacji bazowej – osoby mieszkające bliżej nadajnika częściej zgłaszają takie dolegliwości, niż osoby mieszkające dalej. Być może działa tu efekt nocebo, czyli wystąpienie niepożądanych objawów wywołane negatywnym nastawieniem do nadajników telefonii komórkowej i strachem związanym z życiem w ich pobliżu.
 • Na brak związku między ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne o natężeniu pola dochodzącym do 10 V/m (a więc powyżej dopuszczalnej normy bezpieczeństwa) a występowaniem niespecyficznych dolegliwości chorobowych wskazują również metaanalizy dostępnych badań.
 • Chociaż niektórzy naukowcy zwracają uwagę, że potencjalnie promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach stosowanych w telefonii komórkowej może wywoływać zmiany na poziomie komórkowym i tkankowych, które mogą prowadzić do zaburzeń funkcjonalnych różnych układów, np. zaburzenie transportu jonów wapnia, potasu i sodu oraz zaburzenie przepuszczalności bariery krew-mózg, czy wzrost stężenia noradrenaliny. Może to być przyczyną występowania tych niespecyficznych objawów.
Podpowiedz coś

Niestety możesz być narażony na większe promieniowanie jeśli mieszkasz lub pracujesz na jednym z ostatnich pięter wysokiego budynku w dużym mieście to (jest to spowodowane gęstością rozmieszczenia anten i ryzykiem nielegalnego podkręcania mocy anten).

Niestety, istnieje ryzyko, że operatorzy zwiększają moc anten, co może (ale nie musi) spowodować przekroczenie norm promieniowania obowiązujących na terenie Polski (jak wykazał raport Najwyższej Izby Kontroli).

Aby być narażonym na wyższe promieniowanie (w wyniku nielegalnego podkręcania nadajników) muszą zostać jednak spełnione dwa warunki dodatkowe: 

 • musimy być w miarę blisko nadajnika - około 100 metrów (lokalizację nadajników można sprawdzić tutaj.)
 • musimy być  mniej więcej na jego wysokości (Ta wysokość jest ważna, gdyż nadajnik cechuje się małą wartością kąta połowy mocy w płaszczyźnie pionowej. Jeśli więc jesteśmy blisko nadajnika, np. nadajnik jest na dachu wysokiego budynku po drugiej stronie ulicy, ale my sami znajdujemy się na niższych piętrach naszego budynku, albo budynek jest niski, to ta główna wiązka promieniowania w nas nie trafia. A nie trafia dlatego, że ten kąt promieniowania w pionie jest bardzo mały (do 10 stopni)).

Raport Najwyższej Izby Kontroli:

 • Nieprawidłowości, które wskazuje NIK nie dotyczą promieniowania (które bada Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), ale zwiększania mocy anten przy braku oceny wpływu na środowisko.​
 • Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli niejasne przepisy Prawa budowlanego sprawiły, że część stacji bazowych telefonii komórkowej funkcjonuje bez analizy ich oddziaływania na sąsiednie nieruchomości.
 • Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli zwrócili uwagę, że pomiarów promieniowania w otoczeniu dokonuje się jedynie dla nowo powstających stacji nadawczych. Operatorzy zwiększają jednak moc anten, i to nawet kilkukrotnie, bez wykonywania pomiarów promieniowania w otoczeniuNIK stwierdza również, że niektóre certyfikowane firmy przeprowadzające wymagane prawem pomiary promieniowania, mogą nie wykonywać ich zgodnie z metodami określonymi przez Ministra Środowiska.
Podpowiedz coś

Promieniowanie docierające do nas z nadajników GSM jest 15 razy mniejsze od fal generowanych przez telefony komórkowe podczas rozmowy.

Promieniowanie z  telefonu komórkowego podczas rozmowy wynosi 2 W/m2 a z nadajnika umieszczonego 40 m od nas – 0,13 W/m2 (antena GSM900 zasilanej mocą 80 watów, o sile sygnału 15-17 dB).

Więcej na temat wpływu telefonów komórkowych na organizm człowieka można przeczytać w artykule "Czy telefony komórkowe są szkodliwe?"​.

Czy wiesz, że możesz mieć wpływ na zawartość tego artykułu?

Jesteśmy otwarci na nowe wskazówki i źródła. Będziemy na bieżąco uwzględniać Twoje podpowiedzi!

Nie teraz

Mózgi popierają podawane informacje źródłami - najczęściej badaniami i rzetelnymi artykułami naukowymi.

Informacje, do których dowiązane są źródła podkreślone są na żółto. Pełna lista źródeł znajduje się też na dole artykułu.

Pomóż nam udoskonalić artykuł dodając podpowiedzi do poszczególnych jego fragmentów.

Możesz śmiało wytykać nam błędy, wskazywać wartościowe źródła wiedzy i zadawać pytania!

Jak pomocny był dla Ciebie ten artykuł?

Czy jest coś, w czym moglibyśmy się poprawić?

Wyślij opinię Nie teraz

Dziękujemy za Twoją opinię!

Ocena: 3.96 (28 ocen)

Źródła, które przeanalizowały Mózgi (łącznie 34)

Zobacz wszystkie