Porządnie sprawdzamy każdy temat.

Edytorzy

Anuluj
Artykuł na podstawie 144 źródeł. Ulepszony 3 razy dzięki Waszym podpowiedziom.

Zbieramy dla Was wiedzę korzystając z rzetelnych źródeł i badań. Nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich informacji, dlatego liczymy na Waszą pomoc.

Dzięki Waszym podpowiedziom artykuły Mózgów są ulepszane i aktualizowane, podobnie jak artykuły Wikipedii.

Najbardziej pomocne Mózgi

 • pomógł 63 razy
  cerris
 • pomógł 32 razy
  gorgiasz
 • pomógł 11 razy
  Agnieszka
 • pomógł 10 razy
  Rol
 • pomógł 3 razy
  anonimowy Mózg
 • pomógł 2 razy
  ToPP
 • pomógł 2 razy
  Michał Klu
 • pomógł 1 razy
  ama
 • pomógł 1 razy
  Jan Kowalski
 • +4

Pomagaj ulepszać artykuły dodając swoje podpowiedzi!

Czy mamy do czynienia z globalnym ociepleniem?

ostatnio ulepszony 24 kwietnia 2017, 0.20

Pokaż zmiany
W skrócie
Podpowiedz coś

Tak, mamy do czynienia z procesem globalnego ocieplenia - niezależne pomiary wskazują, że temperatura na Ziemi systematycznie wzrasta, a tempo tego wzrostu jest coraz szybsze.

Co więcej - rośnie temperatura oceanów, topią się lądolody, podnosi się poziom mórz i oceanów.

W szczegółach
Podpowiedz coś
Podpowiedz coś

Od ponad stu lat obserwuje się systematyczny wzrost średniej temperatury na Ziemi. Od końca XIX wieku średnia temperatura na Ziemi wzrosła, w zależności od metody pomiaru, od 0,78 do 0,85 stopnia Celsjusza i cały czas rośnie.

Różnice w określeniu średniego wzrostu temperatury Ziemi zależą od wykorzystywanego zbioru danych oraz okresu, dla jakiego wykonywany jest pomiar (Zob. Czy pomiary temperatury są wiarygodne?)

Wyliczona w oparciu o trzy niezależne zbiory danych, średnia temperatura na Ziemi wzrosła w latach 1880-2012 o 0,85 stopnia C. W okresie 1901-2012 o 0,79 stopnia C, a w okresie 1951-2012 o 0,72 stopnia C. Średnia temperatura wyliczona dla lat 2003-2012 była wyższa od średniej temperatury z lat 1850-1900 o 0,78 stopnia C.

Podpowiedz coś

Obserwuje się też wzrost temperatury oceanów, w warstwie powierzchniowej (do 75 metrów) oraz niższych warstwach.

Wzrost temperatury oceanów obserwuje się od 1971 roku a jest prawdopodobne, że ogrzewanie postępowało już od 1870 roku.

Ocean ogrzewał się najsilniej w warstwie powierzchniowej (górne 75 metrów). W okresie 1971-2010 temperatura oceanu rosła w tempie 0,11 stopnia Celsjusza na dekadę.

W latach 1971-2010 ocean do głębokości 700 metrów zmagazynował ponad 60% całkowitego przyrostu energii w systemie klimatycznym, a około 30% ocean na głębokościach większych niż 700 metrów. Oceany zmagazynowały więc do tej pory ponad 90% ciepła.

W oceanach zachodzą też zmiany, które mogą wskazywać na ocieplanie się klimatu. Obszary o wysokim zasoleniu, w których dominuje parowanie stały się bardziej słone, a obszary o niskim zasoleniu, w których dominują opady, stały się bardziej słodkie.

Podpowiedz coś

Podnosi się poziom mórz i oceanów. W okresie 1901-2010 średni globalny poziom mórz i oceanów wzrósł o 0,19 metra. Szacunki IPCC wskazują, że do końca XXI wieku średni poziom oceanów podniesie się o 75-200 cm.

Poziom oceanów podnosi się w bardzo szybkim tempie, które przekracza najbardziej pesymistyczne przewidywania IV Raportu IPCC. Zgodnie z V Raportem z 2013 roku prognozy wzrostu poziomu oceanów do końca XXI wieku wynosiły 26-98 cm. Najnowsze prognozy, uwzględniające obserwowane przyspieszenie topnienia lądolodów Antarktydy i Grenlandii, szacują wzrost poziomu oceanów do końca XXI na 75-200 cm. W ostatnim czasie obserwujemy, że proces topnienia lodowców przyspieszył, co wymusiło korektę prognoz.

75% obserwowanego globalnego wzrostu poziomu morza od lat 70. XX w. jest wyjaśnione utratą masy lodowców i rozszerzalnością cieplną oceanów.

Ocieplanie się mórz i oceanów sprawia, że ich poziom podnosił się w latach 1971-2010 o 0,8 mm rocznie.

 

Podpowiedz coś

Topią się lądolody Grenlandii i Antarktydy oraz cofają się lodowce górskie.

Wzrosło średnie tempo ubytku lądolodu na Grenlandii z 34 Gt na rok w latach 1992-2001, do 215 Gt w kolejnej dekadzie (w latach 2002-2011).

Średnie tempo ubytku lodu z lodowców górskich, wyłączając lodowce na obrzeżach lądolodów w latach 1971-2009 wynosiło 226 Gt rocznie, a w latach 1993-2009 275 Gt rocznie.

Podpowiedz coś

 Zmniejsza się zasięg morskiej pokrywy lodowej w Arktyce oraz pokrywy śnieżnej na półkuli północnej.

Zasięg lodu morskiego w Arktyce zmniejsza się od 1979 w tempie od 3,5 do 4,1% na dekadę (od 0,45 do 0,51 miliona km2 na dekadę). Minimum zasięgu wieloletniego zlodzenia w lecie maleje w tempie 9,4-13,6% na dekadę (0,73-1,07 miliona km2 na dekadę).

Od 1967 roku zmniejsza się zasięg pokrywy śnieżnej na półkuli północnej w tempie 1,6%  na dekadę dla marca i kwietnia oraz 11,7% na dekadę dla czerwca. W tym okresie zasięg pokrywy śnieżnej na półkuli północnej nie wykazywał znaczącego statystycznie wzrostu w żadnym miesiącu.

Podpowiedz coś

Rozmarza wieczna zmarzlina w tundrze.

Od lat 1980 wzrosła temperatura wiecznej zmarzliny w większości regionów. Na Alasce obserwowane ocieplenie wyniosło do 3 stopni Celsjusza, a w północnej części europejskiej części Rosji do 2 stopni.

Podpowiedz coś

Wzrosła ilość pary wodnej w powietrzu.

W ciągu ostatnich 40 lat wzrosła o 3,5% średnia ilość pary wodnej w powietrzu, co jest spójne z obserwowanym średnim wzrostem temperatury o 0,5 stopnia Celsjusza, który miał miejsce w tym czasie.

Podpowiedz coś

Ubytek lodu w wielkości 100 Gt/rok oznacza wzrost średniego globalnego poziomu morza o 0,28 mm rocznie.

Podpowiedz coś

Obserwowane w XX wieku ocieplanie się klimatu odwróciło długookresowy, obserwowany od 5000 lat, trend ochładzania się klimatu na półkuli północnej.

Podpowiedz coś

Czy wiesz, że możesz mieć wpływ na zawartość tego artykułu?

Jesteśmy otwarci na nowe wskazówki i źródła. Będziemy na bieżąco uwzględniać Twoje podpowiedzi!

Nie teraz

Mózgi popierają podawane informacje źródłami - najczęściej badaniami i rzetelnymi artykułami naukowymi.

Informacje, do których dowiązane są źródła podkreślone są na żółto. Pełna lista źródeł znajduje się też na dole artykułu.

Pomóż nam udoskonalić artykuł dodając podpowiedzi do poszczególnych jego fragmentów.

Możesz śmiało wytykać nam błędy, wskazywać wartościowe źródła wiedzy i zadawać pytania!

Jak pomocny był dla Ciebie ten artykuł?

Czy jest coś, w czym moglibyśmy się poprawić?

Wyślij opinię Nie teraz

Dziękujemy za Twoją opinię!

Ocena: 4.75 (24 ocen)

Źródła, które przeanalizowały Mózgi (łącznie 144)

Zobacz wszystkie